[Rozmiar: 6164 bajtów]

Działalność

Kino

Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U.2012, poz. 406 z późn.zm.

Miejsko – Gminny Dom Kultury został powołany na mocy uchwały XXV/131/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30.12.2011 z dniem 01.01.2012 r.

Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze różnych środowisk. Nasze inicjatywy mają również na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych regionu. Służy temu prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna działalność kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęć oraz zapełnienie czasu wolnego.

Obecnie w MGDK działają następujące grupy i sekcje:
Zespół taneczny "Tęcza" składa się z 3 grup + grupa rytmiki (najmłodsza), liczących razem około 70 dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat.
Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego – około 30 osób.
Grupa wokalna liczy około 14 osób.
Współpracujemy na stałe z Uniwersytetem III Wieku.Na podstawie art.15 ust.5 a ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie publikuje PROGRAM DZIAŁALNOŚCI instytucji kultury na lata 2019 - 2020


Plan pracy Miejsko Gminnego Domu Kultury w Działoszynie


Rok 2012
Plan pracy Miejsko Gminnego Domu Kultury w Działoszynie w roku 2012
Informacja z działalności w I kwartale 2012 roku
Informacja z działalności w II kwartale 2012 roku
Rok 2013
Informacja z działalności w I kwartale 2013 roku
Informacja z działalności w II kwartale 2013 roku
Informacja z działalności w III kwartale 2013 roku
Informacja z działalności w IV kwartale 2013 roku
Sprawozdanie z działalności MGDK w roku 2013
Rok 2014
Kalendarium imprez na 2014 rok
Konkurs wokalny "Mikrofon 2014"
Informacja z działalności w I kwartale 2014 roku
Informacja z działalności w II kwartale 2014 roku
Informacja z działalności w III kwartale 2014 roku
Informacja z działalności w IV kwartale 2014 roku
Rok 2015
Plan pracy na 2015 r.
Informacja z działalności w I kwartale 2015 roku
Informacja z działalności w II kwartale 2015 roku
Informacja z działalności w III kwartale 2015 roku
Informacja z działalności w IV kwartale 2015 roku
Rok 2016
Plan pracy na 2016 r.
Informacja z działalności w I kwartale 2016 roku
Informacja z działalności w II kwartale 2016 roku
Informacja z działalności w III kwartale 2016 roku
Informacja z działalności w IV kwartale 2016 roku
Rok 2017
Plan pracy na 2017 r.
Informacja z działalności w I kwartale 2017 roku
Informacja z działalności w II kwartale 2017 roku
Informacja z działalności w III kwartale 2017 roku
Informacja z działalności w IV kwartale 2017 roku
Rok 2018
Kalendarium imprez na 2018 rok
Informacja. Zajęcia wakacyjne w 2018 roku
Informacja z działalności w I kwartale 2018 roku
Informacja z działalności w II kwartale 2018 roku
Informacja z działalności w III kwartale 2018 roku
Informacja z działalności w IV kwartale 2018 roku
Rok 2019
Kalendarium imprez na 2019 rok