WARSZTATY HISTORYCZNE - OKM23 stycznia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie odbyły się Warsztaty Historyczne - OKM 1940 (Ostaszków-Kalinin-Miednoje). Warsztaty historyczne OKM 1940 organizowane są pod patronatem Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Biura Historii i Tradycji KGP. Tą ważną dla nas lekcję historii skierowano do funkcjonariuszy Policji oraz uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie oraz Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie. Warsztaty historyczno-patriotyczne "OKM 1940 - Ostaszków-Kalinin-Miednoje" zostały przygotowane i zainicjowanie przez Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi, którego prezesem jest Jarosław Olbrychowski.

Głównym elementem warsztatów - historycznych był wykład Jarosława Olbrychowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi, który z niezwykłym zaangażowaniem opowiadał o etosie zawodu policjanta dawniej a dzisiaj. Przybyli goście mogli dowiedzieć się o tragicznych losach policjantów II RP. W swoim wystąpieniu mówił o tych, którzy zginęli w służbie za nasza Ojczyznę. Ostaszków, Kalinin, Miednoje, to miejsca zbrodni na funkcjonariuszach Policji Państwowej. Podkreślono również, iż te trzy miejsca bardzo mocno związane są z etosem służby policjantów II RP. Prezes w swym wystąpieniu podkreślił również jak ważne jest poszanowanie munduru będącego symbolem polskiego policjanta, i że oprócz przywileju jest on również obowiązkiem służby narodowi i ojczyźnie. Ten kto go nosi powinien nosić go z duma oraz powinien być traktowany z szacunkiem w śród społeczeństwa. Ciekawostką dla słuchaczy była prezentacja przedstawiciela Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji sierż. sztab. Karola Woldana, który zaprezentował nam replikę munduru funkcjonariusza Policji Państwowej. Scharakteryzował nam również szczegółowo genezę powstania munduru Polskiego Policjanta oraz symbole i emblematy, które znajdowały się na mundurach. Na zakończenie prelekcji Jarosława Olbrychowski - Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi złożył na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu ambasadora OKM 1940 za wsparcie i propagowanie etosu służby Policji Państwowej II RP. Każdy z uczestników warsztatów historycznych otrzymał płytkę OKM 1940, na której znajdują się wizerunki funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP z 16 okręgów policyjnych przedwojennej Polski.

Kolejnym prelegentem, którego gościliśmy był to Dyrektor Archiwum w Częstochowie ksiądz Paweł Kostrzewski, który przedstawił nam życie codzienne polskich jeńców wojennych w obozach koncentracyjnych w Kozielski, Starobielsku i Ostaszkowie. Wykład pod wnikliwym tytułem „w oczekiwaniu na śmierć”.

Ostatni ale jakże życiowy wykład mogliśmy usłyszeć od Pani Teresy Kukla wnuczce po zamordowanym przez NKWD w Twerze, 1940 roku aspirancie Policji Państwowej Konstantym Różański, która przybliżyła nam jego postać oraz życiorys. Dąb oraz tablica upamiętniająca Konstantego Różańskiego znajduje się na placu przed kościołem św. Marii Magdaleny w Działoszynie