XVI REGIONALNY FESTIWAL WOKALNY "WARTA-SONG"Informacja z przebiegu XVI Regionalnego Festiwalu Wokalnego „ Warta – Song”.

W minioną sobotę tj. 17.03.2018 r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Działoszynie odbyła się 16 edycja Regionalnego Festiwalu Wokalnego „ Warta – Song”. Popularność konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafała Draba oraz Miejsko Gminny Dom Kultury nie maleje, na co wskazuje lista osób prezentujących swoje talenty oraz udział publiczności zgromadzonej w sali widowiskowej. We wszystkich edycjach konkursu na scenie zaprezentowało się około 650 osób. Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 40 solistów w 3 grupach wiekowych: 10 – 13 lat, 14-16 lat oraz 17-21 lat.

Występy solistów oceniało jury w składzie:
p. Sandra Frątczak – przewodnicząca jury pracownik Łódzkiego Domu Kultury, zespołu Inicjatyw Artystycznych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie edukacji artystycznej, od wielu lat śpiewa w chórach obecnie związana z zespołem Rebelove
p. Aleksandra Zuzewicz – Rogaczewska – muzyk, śpiewaczka operowa absolwentka Wyższej Szkoły Muzycznej w Niemczech, jednocześnie reprezentująca Cementownię „ Warta” S.A. sponsora głównego festiwalu
p. Bożena Wojtyra – osoba, która „ słyszy, lubi i rozumie muzykę” od lat zasiadająca w jury festiwalu jednocześnie reprezentująca Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie sponsora festiwalu
p. Łukasz Walasik – przedstawiciel sponsora Cementowni „ Warta” S.A., już kilkakrotnie zasiadał w jury festiwalu
Jury oceniające solistów, brało pod uwagę następujące kryteria: warsztat wokalny, interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Po długiej debacie jury postanowiło nie poznać miejsc I – III w każdej kategorii wiekowej.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
w młodszej grupie wiekowej:
I miejsce Zofia Sztuk –z Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za interpretację utworu „ Modelka”
II miejsce Bartosz Bąk – z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach za wykonanie utworu „ Radość najpiękniejszych lat”
II miejsce – Adrianna Włodarczyk – z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu za wykonanie utworu „ Taki cud i miód”
III miejsce – Natalia Kałuzińska - z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu za wykonanie utworu „ Tin Pan Alley”
III miejsce – Oliwia Pilśniak – z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie za interpretację utworu „ Czy nastanie znów świt”
wyróżnienie w tej kategorii wiekowej przyznano Ksaweremu Bednarek – z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku za utwór „ 1000 metrów nad ziemią”

w średniej grupie wiekowej:
I miejsce – Aleksandra Płatek – z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu za wykonanie utworu „ Nie obiecuj nic”
II miejsce – Julia Włodarczyk – z Gimnazjum Publicznego w Siemkowicach za utwór „ Wyśniłam sen”
III miejsce – Maja Ciach – z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu za utwór Rękawiczki”
wyróżnienie w tej kategorii wiekowej przyznano Szymonowi Dąbrówce – z Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za interpretację utworu „ Idę” oraz Annie Olejniczak – z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku za wykonanie utworu „ Polska Madonna”

w starszej grupie wiekowej:
I miejsce Jakub Wawrzyniak – z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu za wykonanie utworu „ Klucz do szczęścia”
wyróżnienie Adam Włodarczyk – z Ogniska muzycznego w Rząśni za wykonanie utworu „ Na jednej z dzikich plaż”

Nagrodę główną Grand Prix Festiwalu zdobyła Julia Walaszczyk reprezentująca Studio Wokalne w Gidlach za przepiękne wykonanie utworu „ Świat się pomylił”.


Tegoroczny festiwal odbywał się pod honorowym patronatem prezesa Cementowni „ Warta” S.A. z Trębaczewa p. Dariusza Gawlaka.

Festiwal mógł się odbyć dzięki pomocy i znacznemu wsparciu finansowemu ze strony niezawodnych od lat sponsorów:
Cementowni „ Warta” S.A. w Trębaczewie na czele z prezesem p. Dariuszem Gawlakiem
oraz Nadwarciańskiemu Bankowi Spółdzielczemu na czele z prezes p. Zdzisławą Tyka.
Mamy to szczęście, że od lat te ważne i znaczące w lokalnym środowisku firmy wspierają nasze działania kulturalne. To dzięki nim mogliśmy zorganizować już 16 edycji festiwalu.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Cementowni „ Warta” S.A. z Trębaczewa oraz Nadwarciańskiemu Bankowi Spółdzielczemu z Działoszyna za wszystkie działania, za wieloletnią pomoc finansową, życzliwość i zrozumienie.

Po zakończeniu prezentacji finałowych na scenie zagościli najmłodsi członkowie grup tanecznych działających przy Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Działoszynie. Festiwalowi towarzyszył Kiermasz Wielkanocny przygotowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bobrowniki, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Trębaczew, Stowarzyszenie Kraina Źródeł i Wapieni oraz Przedszkole Publiczne nr 2 w Działoszynie.

Dyrektor oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie składają serdeczne podziękowanie:

- Cementowni „ Warta” S.A. w Trębaczewie na czele z prezesem p. Dariuszem Gawlakiem za przychylność, zaangażowanie, oraz wsparcie finansowe festiwalu;
- Prezesowi Cementowni „ Warta” S.A. w Trębaczewie p. Dariuszowi Gawlakowi za objęcie festiwalu honorowym patronatem
- Nadwarciańskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Działoszynie na czele z prezes p. Zdzisławą Tyką za przychylność, zaangażowanie, oraz wsparcie finansowe festiwalu;
- Wiceprezes Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego p. Bożenie Wojtyra za trud, zaangażowanie i uczestnictwo w pracach jury festiwalu
- Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafałowi Drabowi za zaangażowanie i pomoc w realizacji festiwalu
- sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn p. Danucie Kuśnierczyk za zaangażowanie i pomoc w realizacji festiwalu
- p. Sandrze Frątczak z Łódzkiego Domu Kultury za trud, zaangażowanie i uczestnictwo w pracach jury festiwalu
- p. Łukaszowi Walasikowi za pomoc, wsparcie merytoryczne i zaangażowanie podczas przygotowań festiwalu
- p. Aleksandrze Zuzewicz – Rogaczewskiej za trud, zaangażowanie i uczestnictwo w pracach jury festiwalu
- stowarzyszeniom oraz placówkom oświatowo – wychowawczym za przygotowanie kiermaszu wielkanocnego
- p. Tomaszowi Markuszewskiemu za nagłośnienie i oprawę akustyczną imprezy
- wszystkim uczestnikom festiwalu za przybycie oraz dostarczenie publiczności wspaniałych wrażeń artystycznych
- opiekunom i instruktorom za profesjonalne przygotowanie uczestników festiwalu
- wspaniałej publiczności, która zechciała przybyć na nasz festiwal