PRZEDSZKOLAK POTRAFIXI Gminne Prezentacje Przedszkoli.

W dniu 28 maja w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Działoszynie odbyły się XI Gminne Prezentacje Przedszkoli. Celem imprezy była prezentacja dorobku artystycznego przedszkoli w różnych dziedzinach sztuki, aktywne i kreatywne wypełnianie dzieciom czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań artystycznych.
W prezentacjach uczestniczyły przedszkola z terenu gminy Działoszyn, które przygotowały dowolny, krótki program artystyczny. Prezentacjom scenicznym towarzyszyła wystawa prac plastycznych przedszkolaków. Kolejność prezentacji przedstawiała się następująco:

Oddział Przedszkolny – Kolonia Lisowice
Zaprezentowała się grupa 3,4 latków oraz grupa 5,6 latków, które pięknie wykonały dwa układy taneczne oraz piosenkę. Przedszkolaków przygotowały panie: Magdalena Kosowska, Michalina Skoczylas i Małgorzata Pierz.

Przedszkole Publiczne nr 2 Działoszyn
Zaprezentowała się grupa 3,4 latków – utwór „ Jesteśmy wszyscy razem” przygotowana przez p. Dorotę Wiskulską, grupa 5,6 l a, która zaprezentowała „Tango” przygotowane przez p. Magdalenę Troninę oraz grupa 4,5 latków przygotowana przez p. Edytę Dauksza Walek. Grupa ta przedstawiała układ ruchowy do piosenki „ Jesteśmy Polką i Polakiem”.

Przedszkole Publiczne Szczyty
Grupa 5,6 latków przygotowana przez p. Liliannę Wróblewską Podymę zaprezentowała śląski taniec ludowy „ Trojak”. Prace plastyczne przedszkolaków przygotowała p. Aneta Sienkiewicz.

Przedszkole Publiczne Raciszyn
Wystąpiły dwie grupy 3,4 oraz 5 latków przygotowane przez p. Sylwię Nowicką i Patrycję Tasarz. W wykonaniu przedszkolaków obejrzeliśmy dwa tańce: „ Poleczkę” i Y.M.C.A.

Przedszkole Publiczne „ Bajka „ Działoszyn
Przedszkolaki przygotowane przez p. Martynę Klimczak przedstawiły instrumentację ruchową„ Wiosenny mazurek”.

Prace plastyczne przedszkolaków przygotowały panie Izabela Posmyk i Ewa Zając.

Wszystkie przedszkola zdobyły zaszczytne I miejsca. Za wspaniałe prezentacje przedszkolaki otrzymały nagrody ufundowane przez burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafała Draba.
Prezentacje przedszkolaków były bardzo udane, jak zawsze przedszkolaki były bardzo dobrze przygotowane, miały wspaniałe stroje i jak zawsze uśmiechnięte buzie. Serdecznie dziękujemy nauczycielom i opiekunom za pracę podczas przygotowań grup do prezentacji.

I oczywiście GRATULUJEMY!