NIE DLA DOPALACZY!


Informacja o przebiegu akcji „ Nie dla dopalaczy”.

29 września w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie odbyły się trzy spotkania profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatów pajęczańskiego i wieluńskiego pod hasłem – „Nie dla dopalaczy„. Zorganizowane zostały one przez policjantów z Zespołu d/s Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu przy współpracy z pajęczańską policją, władzami samorządowymi oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną z Pajęczna.

Na początku do zebranych słowa przestrogi o skutkach zażywania narkotyków, w tym dopalaczy, skierował Waldemar Kozera rzecznik prasowy KPP Policji, a następnie obejrzała spektakl „Sekret” wystawiony przez wieluńską grupę PaT. Taka forma dotarcia do młodzieży została przez nich samych odebrana zdecydowanie lepiej niż niejedna ulotka, czy spot w telewizji.
Podczas ostatniego spotkania, poza młodzieżą, na sali pojawili się także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi – Hanna Banach, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi – mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu – insp. Grzegorz Dzierzkowski oraz z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie – nadkom Adam Stochniałek.
Funkcjonariusze policji w całej Polsce prowadzą akcje profilaktyczne przeciwko stosowaniu środków odurzających, jednak najlepiej do młodzieży trafia przekaz rówieśników.