DZIEŃ PAPIESKI


Informacja z przebiegu koncertu
ph. „ Jan Paweł II – Patron rodziny”.

Tradycyjnie podczas obchodów XV Dnia Papieskiego w dniu 11 października zorganizowaliśmy w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Działoszynie koncert ph. „ Jan Paweł II – Patron rodziny”. Rodzina to niezwykle istotne, by nie użyć słowa palące zagadnienie, zarówno w ewangelizacji świata, jak i w duszpasterstwie Kościoła. O randze rodziny niech świadczą słowa Papieża: Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Rodzina jest wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miłością. Jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek.

Uroczystego otwarcia koncertu dokonali dyrektor MGDK p. Iwona Mordalska oraz ksiądz Grzegorz Dybaś z parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Działoszynie.
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Działoszynie Jakub Karczmarek, który zaśpiewał wzruszającą piosenkę o rodzinie. Jakuba przygotowała do występu p. Renata Humieniuk. Pełne głębokich przemyśleń słowa skierowali do nas uczniowie i nauczycielki p. Urszula Smolarek i p. Magdalena Piotrowska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie. Następnie na scenie zagościły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Szczytach przygotowani przez tamtejszego księdza proboszcza. W koncercie udział wzięła również społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Działoszynie. Uczniowie tej szkoły zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany przez p. Beatę Różańską, ks. Grzegorza Dybasia oraz p. Karinę Weber. Następnie na scenie wystąpili również uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego z Trębaczewa przygotowani przez p. Aleksandrę Kuc i p. Monikę Szymalę. Na koniec koncertu przyszła kolej na najmłodszych. Wystąpili kolejno: przedszkolaki z Przedszkola „ Bajka” w Działoszynie, najmłodsza grupa taneczno – rytmiczna z MGDK oraz grupa wokalna działająca przy MGDK.

Uczestnicy koncertu otrzymali dyplomy oraz podziękowania, które wręczyli wiceburmistrz Miasta i Gminy Działoszyn p. Mariola Paśnik, dyrektor Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie p. Iwona Mordalska oraz wikariusz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Działoszynie ks. Grzegorz Dybaś.
Koncert, który obejrzało około 200 osób był bardzo udany.