FERIE 2016
Tradycyjnie już Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie przygotował bogat± ofertę zajęć dla dzieci spędzaj±cych ferie zimowe w mie¶cie.

Oferta nasza adresowana była do dzieci z terenu naszej gminy, jak i gmin s±siednich (z gminy Popów i gminy Siemkowice).

Układaj±c harmonogram zajęć, brali¶my pod uwagę przede wszystkim możliwo¶ci kadrowe naszej placówki i nasze umiejętno¶ci, liczbę dzieci, które deklarowały chęć uczestnictwa w zajęciach w MGDK oraz koszty finansowe zorganizowania poszczególnych form pracy.

W minionych 2 tygodniach nasz Dom Kultury odwiedziła rekordowa liczba prawie 1800 osób.
Były to dzieci – uczestnicy zajęć plastycznych, animacyjno – tanecznych oraz widzowie 2 sztuk teatralnych „ Kaczka cudaczka” i „ ¦pi±ca królewna” oraz bajki filmowej „ Misiek w Nowym Jorku”.
Doro¶li widzowie odwiedzili nasz Dom Kultury w zwi±zku z projekcj± 2 premierowych filmów „ Planeta singli” i „ Moje córki krowy”. Filmy cieszyły się ogromna popularno¶ci±, frekwencja wynosiła 100%, wręcz brakowało miejsc na widowni.

Tegoroczne ferie oceniamy jako najbardziej udane na przestrzeni ostatnich lat.