I GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
PH. "JAN PAWEŁ II W SŁOWACH I OBRAZACH"

Podsumowanie
I Gminny Przegląd Twórczości
ph. "Jan Paweł II w słowach i obrazach".W związku z obchodami XIV Dnia Papieskiego Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie ogłosił I Gminny Przegląd Twórczości ph. „ Jan Paweł II w słowach i obrazach”.
Honorowy patronat nad przeglądem objął proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny, dziekan dekanatu działoszyńskiego ks. kanonik Jan Skibiński. Celem przeglądu było m.in. propagowanie wśród dzieci i młodzieży pamięci o wielkim Papieżu Polaku, zainteresowanie jego życiem i nauczaniem oraz prezentacja swojej własnej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

Przegląd zorganizowany został w następujących kategoriach: praca plastyczna, wiersz, praca literacka. Adresatami przeglądu były placówki oświatowo – wychowawcze z terenu naszej gminy. Wszystkie prace mogły mieć dowolną formę. Dawno nie było przeglądu, który spotkałby się z tak ogromnym odzewem. Jesteśmy szczerze zaskoczeni rekordową liczbą osób, która odpowiedziała na masz apel.

W przeglądzie udział wzięło 10 placówek oświatowo – wychowawczych: Przedszkola Przedszkole Publiczne „ Bajka” z Działoszyna, Przedszkole Publiczne nr. 2 z Działoszyna, Przedszkole „ Jasia i Małgosi „ z Trębaczewa, Przedszkole Publiczne z Raciszyna – filia Kolonia Lisowice Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Działoszyna, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z Działoszyna, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z Raciszyna, Szkoła Podstawowa im. ks Jana Twardowskiego z Trębaczewa.
W przeglądzie udział również wzięło Gimnazjum Publiczne z Trębaczewa i Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy z Działoszyna.
Łącznie swoje prace zarówno plastyczne jak i literackie wystawiło 130 osób.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu waszych prac nie spodziewaliśmy się tak wysokiego poziomu prac.
Gratulujemy dzieciom i nauczycielom za ogromny wkład pracy i zaangażowanie.