[Rozmiar: 6164 bajtów]

Kontakt

Kino

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. Narutowicza 26a
98-355 Działoszyn
tel./fax: (43) 84 13 541
kom. : 530 712 199

Dyrektor - Julita Bociąga

dyrektor@mgdkdzialoszyn.pl

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl

Koordynator do spraw działalności kulturalno-oświatowej Julita Bociąga - julita@mgdkdzialoszyn.pl