[Rozmiar: 6164 bajtów]

KURSY


W ostatnim czasie Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie stara się zaproponować Państwu inne formy działalności kulturalnej, zachęcić do innej pracy. Chcemy przekazywać nowe, innowacyjne formy tych działań.

Wiedzę staramy się czerpać od najlepszych. Uczestniczymy m.in. w wybranych szkoleniach, warsztatach i webinariach Kadra Kultury. Jest to program Narodowego Centrum Kultury, który obejmuje szereg projektów szkoleniowych, służących rozwojowi i profesjonalizacji sektora kultury w Polsce. Program Kadra Kultury jest stworzony przede wszystkim z myślą o kadrach domów, ośrodków lub centrów kultury posiadających status samorządowych instytucji kultury.

Bardzo cenną wiedzę zdobywamy podczas wydarzeń organizowanych przez Łódzki Dom Kultury. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu Sprawcy Kultury. II Forum Edukacji Kulturowej Województwa Łódzkiego.

Spotkanie było okazją do podsumowania tegorocznej edycji ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, którego regionalnym operatorem jest Łódzki Dom Kultury. Celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszenie współpracy między sektorami kultury i edukacji. Uczestnikami spotkania byli animatorzy, edukatorzy, bibliotekarze i nauczyciele. Forum było okazją do zaprezentowania inicjatyw nagrodzonych w ramach konkursu grantowego, które mogą służyć jako przykłady dobrych praktyk.

Odbyła się również prelekcja na temat kondycji edukacji kulturowej w czasach pandemii oraz budowania relacji w obecnej sytuacji.

Szkolenia mają różnorodny zakres tematyczny i odpowiadają na realne potrzeby środowiska. Wykorzystują efektywne metody kształcenia oparte na aktywnym zaangażowaniu, odniesieniu dom wartości oraz doświadczeń uczestników, tworzą również trwałe więzi między ludźmi kultury.

Jeszcze w miesiącu listopadzie będziemy uczestniczyć w webinarium „Zarządzanie projektami kulturalnymi” oraz „Kultura dostępna dla wszystkich”.

Mam nadzieję, że nasza wiedza zaowocuje i spełnimy Państwa oczekiwania.