Zarzdzenie Nr 22/2020 Dyrektora Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dziaoszynie z dnia 10.06.2020 roku w sprawie otwarcia obiektu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Dziaoszynie instytucji podczas pandemii COVID-19

Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 22/2020 Dyrektora MGDK w Dziaoszynie z dnia 10.06.2020r.
Procedury zapewnienia bezpieczestwa w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Dziaoszynie w zwizku z wystpieniem COVID-19


Zacznik nr 2 do Zarzdzenia nr 22/2020 Dyrektora MGDK w Dziaoszynie z dnia 10.06.2020r. OWIADCZENIE RODZICW/OPIEKUNW PRAWNYCH

Zacznik nr 3 do Zarzdzenia nr 22/2020 Dyrektora MGDK w Dziaoszynie z dnia 10.06.2020r.DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Zacznik nr 4 do Zarzdzenia nr 22/2020 Dyrektora MGDK w Dziaoszynie z dnia 10.06.2020r. OWIADCZENIE PENOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJ