[Rozmiar: 6164 bajtów]

KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ RUDNIKI 2013

KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ

KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ


Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej jest organizowany już od 22 lat przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z obrzędowością i kultywowanymi nadal zwyczajami ludowymi.
Głównymi celami tego przedsięwzięcia jest: promowanie twórczości artystów ludowych, upowszechnianie tradycji oraz rozbudzanie zainteresowania sztuką ludową wśród dzieci i młodzieży.

W tegorocznej edycji konkursu po raz pierwszy udział wzięli przedstawiciele naszej gminy:
p. Jadwiga Nowak, p. Magdalena Paczyńska, p. Józef Kępiński, Stowarzyszenie Kraina Krętej Strugi oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Raciszyn.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: p. Bogdan Jasiński i Marcelina Mielcarek – etnografowie z Muzeum Wsi Opolskiej, Barbara Mrugała – starszy kustosz Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz Małgorzata Lukas – instruktor z GOKSiR w Rudnikach.

Jury dokonało oceny prac w 10 regulaminowych kategoriach z podziałem na twórców dorosłych i dzieci. Nagrody w konkursie ufundowane zostały ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz GOKSiR w Rudnikach. Konkurs wsparł również Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem oraz firma Remont z Olesna.

W kategorii szopek bożonarodzeniowych I nagrodę otrzymał p. Józef Kępiński z Działoszyna.
Pani Jadwiga Nowak jako jedyna występująca w kategorii ozdób bożonarodzeniowych robionych na szydełku otrzymała wyróżnienie.


Udział w tym konkursie przedstawicieli naszej gminy jest mamy nadzieję – początkiem owocnej współpracy ośrodków kultury z różnych województw lecz wcale nie tak odległych. Nasi twórcy mają już wstępne propozycje zorganizowania w województwie opolskim indywidualnych wystaw swojej twórczości.


<<<< Powrót do strony głównej