MGDK w Działoszynie

O Nas

MGDK w Działoszynie

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie został utworzony 31 lipca 1991 roku na podstawie Uchwały nr X/89/91 Rady Gminy. Zadaniem statutowym MGDK, od początku istnienia, była organizacja życia kulturalnego, edukacja kulturalna, kształtowanie wrażliwości estetycznej w środowisku, jak również inspirowanie własnej twórczości uczestników zajęć. Jak wynika z powyższego, MGDK, jako placówka upowszechniania kultury, działa już na terenie miasta i gminy od ponad 20 lat. W tym okresie swojej działalności MGDK zanotował wiele sukcesów o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym. Wypracowano też sporo różnorodnych formy pracy, które na stałe weszły do harmonogramu cyklicznych imprez kulturalnych, organizowanych na naszym terenie.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest od 1 stycznia 2012 roku samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 r. Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską. Przekształcenie MGDK w samorządową instytucję kultury, zgodnie z przepisami, pozwala na znaczną samodzielność placówki, wprowadzenie dodatkowych form pracy z młodzieżą jak i dorosłymi oraz na pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Godziny pracy MGDK w Działoszynie

Poniedziałek   07:00 – 16:00 oraz 18:10 – 19:30
Wtorek              07:00 – 19:00
Środa                07:00 – 16:00 oraz 17:50 – 19:00
Czwartek          07:00 – 19:00
Piątek               07.00 – 18.00
Sobota, Niedziela          wg potrzeb

Jednocześnie informujemy, że godziny pracy mogą ulec zmianie w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi.

Harmonogram zajęć w MGDK

Poniedziałek

Godz. 17.15- 18.15 taniec nowoczesny Centrum Tańca i Rozwoju instruktor p. Justyna

Godz. 18.15 – 19.15 – zajęcia „ZDROWY KRĘGOSŁUP” – GRUPA 1,

Godz. 19.20 – 20.20 – „ZDROWY KRĘGOSŁUP” – zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę p. Karolinę Ryś

Wtorek

Godz. 15.30 – 16.30 taniec towarzyski z elementami tańca współczesnego grupa starsza instruktor p. Klaudia            Godz. 16.30 – 17.30 taniec towarzyski z elementami tańca współczesnego grupa młodsza instruktor p. Klaudia          Godz. 17.30 – 18.30 rysunek i malarstwo grupa 7-9 lat instruktor p. Agnieszka (zajęcia od października)

Środa   

Godz. 15.00- 16.00 zajęcia plastyczne połączone z rękodziełem grupa młodsza instruktor  p. Agnieszka ( zajęcia od października)

Godz. 16.30 – 17.30 zajęcia plastyczne połączone z rękodziełem grupa starsza instruktor  p. Agnieszka  (zajęcia od października)

Godz. 18.00- 19.00 rysunek i malarstwo grupa 10-15 lat instruktor p. Agnieszka  (zajęcia od października)

Godz. 18.00- 19.00 zajęcia taneczne Latino dla Pań instruktor p. Klaudia       

Czwartek

Godz. 15.00 – 19.00 Zajęcia wokalne – indywidualne i grupowe, instruktor p. Karolina

Godz. 16.30 – 19.00 nauka gry na gitarze i ukulele instruktor p. Krzysztof  

Piątek

Godz. 15.30 – 17.30 Aktywni kulturalnie – spotkanie dla osób 50+

około godz. 16.00 Klub Spotkań Filmowych