MGDK w Działoszynie

O Nas

MGDK w Działoszynie

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie został utworzony 31 lipca 1991 roku na podstawie Uchwały nr X/89/91 Rady Gminy. Zadaniem statutowym MGDK, od początku istnienia, była organizacja życia kulturalnego, edukacja kulturalna, kształtowanie wrażliwości estetycznej w środowisku, jak również inspirowanie własnej twórczości uczestników zajęć. Jak wynika z powyższego, MGDK, jako placówka upowszechniania kultury, działa już na terenie miasta i gminy od ponad 20 lat. W tym okresie swojej działalności MGDK zanotował wiele sukcesów o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym. Wypracowano też sporo różnorodnych formy pracy, które na stałe weszły do harmonogramu cyklicznych imprez kulturalnych, organizowanych na naszym terenie.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest od 1 stycznia 2012 roku samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 r. Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską. Przekształcenie MGDK w samorządową instytucję kultury, zgodnie z przepisami, pozwala na znaczną samodzielność placówki, wprowadzenie dodatkowych form pracy z młodzieżą jak i dorosłymi oraz na pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Godziny pracy MGDK w Działoszynie

Poniedziałek   07.00 – 20.15
Wtorek              07.00 – 17.00
Środa                07.00 – 17.10
Czwartek          07.00 – 19.00
Piątek               07.00 – 18.00
Sobota, Niedziela          wg potrzeb

Jednocześnie informujemy, że godziny pracy mogą ulec zmianie w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi.

Harmonogram zajęć w MGDK

Poniedziałek
godz. 16.00 – 17.00 zajęcia taneczne grupa młodsza (rytmika)
godz. 17.00 – 18.00 zajęcia taneczne grupa średnia
godz. 18.00 – 19.00 zajęcia taneczne grupa starsza
godz. 19.00 – 20.00 zajęcia taneczne dla dorosłych

Wtorek
godz. 16.00 – 17.00 zajęcia nowych grup tanecznych

Środa
godz. 16.00 – 17.00 zajęcia plastyczne

Czwartek
godz. 16.00 – 17.15 zajęcia rękodzieła artystycznego
godz. 17.30 – 19.00 zajęcia rysunku i malarstwa
godz. 15.30 – 16.30 zajęcia wokalne indywidualne
godz. 15.30 -17.00 zajęcia wokalne grupowe

Piątek
godz. 16.00 – 18.00 Aktywni Kulturalnie
od godz. 16.00 Klub Spotkań Filmowych