MGDK w Działoszynie

RODO

MGDK w Działoszynie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowychwMiejsko Gminnym Domu Kultury w Działoszynie

Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Jakub Kuszmider. Można się z nim skontaktować  pod adresem: kontakt@iszd.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie (art. 6 ust 1 lit. a RODO) zgody którą Pan/Pani wyrazili poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości email z żądaniem odpowiedzi).
  4. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji email będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji, po upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przechowywane wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
  7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość.